Loading...

Krzyknia

...to opowieść o człowieku w jego wymiarze filozoficzno – egzystencjalnym, ale również opowieść samego człowieka.
  • Rzeźba wystawiennicza
  • Stal/technika własna
  • Wymiary: od 30x60cm do 2,4x1,2m

Cykl „Krzyknia” jest wypadkową dwóch ważnych wątków mojej twórczości: łączy kontekst egzystencjalny z przywiązaniem do materii rzeźbiarskiej. Oba te elementy traktuję równoprawnie w procesie powstawania dzieła. Czysto literackie nawiązania: do bólu, samotności, uwiezienia, przemijania, bezradności, bezruchu równoważą się z działaniem materiału, z jego grą w przestrzeni. Od osobistych preferencji widza zależy, która z tych wartości zawładnie jego wyobraźnią.

Praca nad cyklem rozpoczęła się w 2002 roku. To wówczas powstały pierwsze formy w tej stylistce. Niedługo potem powstał zamysł cyklu, jednak jego realizacja rozpięła się w czasie na kilka kolejnych lat. Taki długofalowy tryb pracy nad daną ideą, uporczywe rozwijanie pierwotnej inspiracji i podążanie za nowo rodzącymi się pytaniami jest również pewną stałą metodą mojej twórczej pracy. Cykl składa się z kilkunastu form. Z perspektywy czasu coraz trudniej ocenić czy to jedna rzeźba czy wiele rzeźb. W mnogości tych form powraca wątek konsekwencji. Przenikają się jak wielość różnych głosów. Tworzą pewną polifonię.

Praca nad cyklem rozpoczęła się w 2002 roku. To wówczas powstały pierwsze formy w tej stylistce. Niedługo potem powstał zamysł cyklu, jednak jego realizacja rozpięła się w czasie na kilka kolejnych lat. Taki długofalowy tryb pracy nad daną ideą, uporczywe rozwijanie pierwotnej inspiracji i podążanie za nowo rodzącymi się pytaniami jest również pewną stałą metodą mojej twórczej pracy. Cykl składa się z kilkunastu form. Z perspektywy czasu coraz trudniej ocenić czy to jedna rzeźba czy wiele rzeźb. W mnogości tych form powraca wątek konsekwencji. Przenikają się jak wielość różnych głosów. Tworzą pewną polifonię.