Loading...

Pokolenia

Czy czas można przełożyć na materię?
  • Rzeźba wystawiennicza
  • technika własna
  • Wymiary:
    4,5 m

W formach, które składają się na rzeźbę „Pokolenia” można dopatrzeć się surrealistycznego rodowodu. Zadaniem ich nie jest definiowanie, więc w istocie stawiają więcej znaków zapytania niż jednoznacznych sugestii. Kształty o antropomorficznym pochodzeniu skrywają zbyt wiele, by jednoznacznie je interpretować. Pojawiają się jako sygnał, wynikają z siebie. Inspirację stanowiła tu ukryta celowość i niezbędność, którą możemy obserwować na szczeblach wielu milionów lat ewolucji życia. Do dziś- mimo swego naukowego podparcia - wydaje się ona czymś mistycznym. Siła życia i jego wewnętrzny rozwój związuje ze sobą wzajemnie wszystkie istoty. Obecny jest w tym olbrzymi potencjał pamięci: natury, kultury, pewien nie odkryty do końca kod. Istota rzeźby również jest duchowa, a to co niematerialne może się obiektywizować tylko poprzez materialne.


Sama ogólna bryła rzeźby może przypominać pewien rodzaj kolumny- tyle że sytuowanej horyzontalnie. Kolumna jest symbolem osi świata i Stwórcy. W swym niecodziennym położeniu nabiera dodatkowo nowych znaczeń. Na podobieństwo mostu łączy niepoznawalne z poznawalnym, symbolizuje przejście jednego stanu w drugi, przeobrażenie. Ciągłość horyzontalna w naszym kręgu kulturowym symbolizuje życie, związek, także przeznaczenie i los.

Opisywana forma to pewna synteza czasu. Czy czas można przełożyć na materię? Czy więź łączącą ludzi na różnych poziomach da się zamknąć w jakimś lapidarnym kształcie? Unieruchomiony czas nadal jest czasem, tyle, że innej natury. Uwięziony w rzeźbie staje się czasem ponadczasowym...Te pytania towarzyszyły mi podczas procesu twórczego wówczas a po 10 latach powróciły w zupełnie innych formach w cyklach „Black box” i „Nici”.